Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Европейско събитие за професионално образование и обучение

September 22, 2022 |8:00 am - 1:00 pm

На 22.09.2022г. ще се проведе европейско събитие за професионално образование и обучение в Sky Hub Smolyan. На срещата ще присъстват преподаватели и обучители от Италия, Холандия, Гърция, Финландия, Кипър и България.

Модел за ефективно онлайн учене в група.
КОНТЕКСТ
Днес светът и работата се променят фундаментално. Кризите (все по-дълбоки, като настоящата), новите технологии, глобализацията и застаряването на населението оказват дълбоко влияние върху вида и качеството на работните места, които са на разположение, и набора от умения, които се изискват. 
В момента около половината от населението на ЕС придобива първите си трудови умения посредством професионално образование и обучение (ПОО). 
В миналото ПОО се осъществяваше предимно в училище или в занаятчийската работилница и осигуряваше квалифицирани работници за занаятите и за индустрията. Съвременното ПОО се осъществява в много различни форми и предлага квалификации за още много сектори (сред които най-популярен е сектора на услугите и ИТ). 
Преобладават комбинирани форми на обучение, включващи общообразователна и професионална подготовка. Съвременният
фокус в развитието на ПОО е насочен към подготовка на служители, така че да посрещнат предизвикателствата,
породени от преминаването от Индустриалната към Дигиталната епоха. За да отговори на предизвикателствата на съвремието и тенденциите на бъдещето в ПОО проектът MOOC4ALL разработва гъвкъв иновативен социален модел на учене (СМУ), който позволява успешно учене и завършване на курсове в онлайн среда посредством дигитални технологии. 
Моделът позволява на инструктор, учител или наставник в ПОО да ръководи процес на социално учене в група използвайки каквото и да е онлайн съдържание. Моделът структурира работата и засилва
социалните връзки между учащите, което помага за успешното им завършване. 
Тестове на варианти на модела с учащи през последните 6 г. показват до 98% завършващи онлайн курсове. MOOC4ALL отговаря на една от най-големите нужди в развитието на ПОО до 2035г. за: „ориентация към нуждите на пазара на труда”, като позволява
по-широк достъп до възможности за учене и квалификация в онлайн среда. На база доклада от 2020г. на CEDEFOP „Професионалното образование и обучение в Европа 1995-2035“, ясно се очертава сценарии за развитие през 2035г.: „в основата му е заложено учене през целия живот, където разграничаването между общо и професионално образование почти липсва“. Разработването на социалният модел за учене (СМУ) спомага за
ученето през целия живот и „обучение, свързано с конкретна работа“ и нуждите на учащите. 
Така чрез разработването на модела отговаряме на съвременните тенденции, нарастващи нужди и сценарии за развитието
на ПОО през следващото десетилетие. 

Details

Date:
September 22, 2022
Time:
8:00 am - 1:00 pm