Learning session +CITYXCHANGE

 На 06.06.2023г. ще се проведе обучителна сесия по проект +CityXChange.